Next Episode Mobile App
The best
TV tracker on mobile!
Get it now free for:
iPhone or Android


Ahiru no Sora - Cast

as Sora Kurumatani
as Chiaki Hanazono
as Momoharu Hanazono
as Ryuuhei Nabeshima
as Kenji Natsume
as Masahiro Saki
as Kaname Shigeyoshi
as Shin`ichi Yasuhara
as Nao Nanao
as Madoka Yabuuchi
as Masayoshi Satsuki
as Shin`ichi Chiba
as Tokitaka Tokiwa
as Kento Sawa
as Hiroshi Kuchiki
as Masaharu Chouji
as Tarou Kabachi
as Shingo Katori
as Manabu Konishi
as Tachibana
as Yukinari Kojima
as Katsumi Takahashi
as Sei Shiraishi
as Shigenobu Yakuma
as Youzan Kamiki